Chương trình PICARD của WCO và INCU

(BBT) - Chương trình Hợp tác về nghiên cứu và phát triển về kiến thức chuyên ngành hải quan (Partnerships in Customs Academic Research and Development - PICARD) giữa Tổ chức Hải quan thế giới và Mạng lưới các trường đại học hải quan thế giới đã đưa ra các tiêu chuẩn nghề nghiệp của lĩnh vực hải quan. Tiêu chuẩn nghề nghiệp PICARD được hoàn thiện tại Hội nghị PICARD lần thứ 2 (Thượng Hải năm 2008) và được cập nhật vào năm 2019.

Khởi nguồn của PICARD?

Nhận thức được tầm quan trọng của kiến thức và giáo dục trong lĩnh vực hải quan, và hiểu biết về sự phát triển (hải quan) trên toàn thế giới còn hạn chế, trong năm 2005, Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) đã khởi xướng một loạt các hội nghị với các trường đại học và các viện hàn lâm.

Tháng 5 năm 2005, cuộc họp không chính thức đầu tiên giữa Ban Thư ký WCO và các trường đại học, các viện nghiên cứu được tổ chức tại trụ sở WCO. Đại diện các trường đại học đã họp để thảo luận về khả năng hợp tác giữa giới học thuật và Hải quan trong lĩnh vực xây dựng năng lực. Cuộc họp đã công bố thành lập Mạng lưới các trường đại học hải quan thế giới (INCU), (http://www.incu.org/)Hợp tác về nghiên cứu và phát triển về kiến thức chuyên ngành hải quan 

- Partnerships in Customs Academic Research and Development - PICARDTiêu chuẩn nghề nghiệp
PICARD

Nhu cầu toàn cầu hóa và hiện đại hóa đòi hỏi phải hiểu biết rộng hơn về môi trường chính trị, kinh tế và thương mại mà Hải quan sẽ hoạt động. Để đáp ứng yêu cầu của thời đại, cần phát triển, ứng dụng công nghệ và kỹ thuật quản lý mới. Do đó, nhà quản lý mới cần có một “bộ” kiến thức, kỹ năng và hành vi riêng biệt mà “set” này chỉ có thể được thực hiện thông qua một phương pháp quản lý và phát triển nghề nghiệp chuyên nghiệp hơn.


 
Tiêu chuẩn nghề nghiệp PICARD - thước đo chuẩn đầu ra
của một số chương trình đào tạo hải quan bậc đại học do
 WCO và INCU phối hợp thực hiện


Làm việc với INCU, WCO đã xây dựng Dự thảo Công nhận tiêu chuẩn hóa quốc tế đầu tiên cho hải quan liên quan đến giáo dục. Dự thảo dự kiến cung cấp công nhận của WCO nhằm sát hạch chương trình giảng dạy và sinh viên/học viên tốt nghiệp từ các chương trình đó.

Tiêu chuẩn nghề nghiệp PICARD được hoàn thiện tại Hội nghị PICARD lần thứ 2 và được cập nhật vào năm 2019.

 
Hội nghị PICARD lần 2 tại Học viện Hải quan Thượng Hải


Năm 2019, Ủy ban xây dựng năng lực của WCO (WCO Capacity Building Committee - CBC) đã thông qua Hướng dẫn công nhận chương trình giảng dạy hải quan bậc đại học để tạo thuận lợi cho việc đánh giá chương trình giảng dạy đại học nhằm đảm bảo sự phù hợp với các tiêu chuẩn nghề nghiệp PICARD. Các trường đại học kỳ vọng các khóa học của họ được chính thức công nhận đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp PICARD để có thể tương thích với WCO.


Hội nghị PICARD

Kể từ khi thành lập, một số Hội nghị PICARD đã được tổ chức thành công, những người tham gia được tạo cơ hội tiếp xúc với các đối tác chính phủ, thương mại và học thuật trên thế giới. Sự kiện thường niên này đã được tổ chức tại Brussels (2006-2007), Thượng Hải (2008), San José (2009), Abu Dhabi (2010), Geneva (2011), Marrakesh (2012), St. Petersburg (2013), Puebla (2014), Baku (2015), Manila (2016), Hammamet (2017) và Malatya (2018).


Mạng lưới các trường đại học hải quan
thế giới (International Network of Customs Universities - INCU)

Mạng lưới các trường đại học hải quan thế giới (INCU) là một tổ chức quốc tế phi lợi nhuận được thành lập để thúc đẩy vị thế học thuật của ngành Hải quan, đẩy mạnh nền giáo dục đào tạo xuất sắc và hỗ trợ nghiên các vấn đề hải quan, cung cấp cho WCO và các tổ chức khác đầu mối liên lạc duy nhất với các trường đại học và viện nghiên cứu đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục và đào tạo hải quan. INCU cũng được thiết kế để cung cấp nguồn lực toàn cầu cho chính phủ và khu vực tư nhân, nguồn giáo dục cho những sinh viên muốn tiếp tục mở rộng kiến thức trong lĩnh vực quản trị và quản lý hải quan, thương mại quốc tế và quản lý hậu cần logistic (website: www.incu.org).


(Thông tin chi tiết về INCU sẽ được Trường Hải quan Việt Nam giới thiệu cụ thể ở một bài viết sau)


Tạp chí Hải quan thế giới
(World Customs Journal - WCJ)

INCU xuất bản Tạp chí Hải quan thế giới (WCJ), ấn phẩm hàng đầu của INCU. Tạp chí có sự đóng góp của cả các học giả và các bên quan tâm khác. Nó mang đến cho các chuyên gia hải quan, các học giả, nhà nghiên cứu công nghiệp và sinh viên nghiên cứu cơ hội để chia sẻ, sử dụng các nghiên cứu, bình luận - chú giải học thuật và hiểu biết thực tế để nâng cao kiến thức và hiểu biết của độc giả về tất cả các khía cạnh của vai trò và trách nhiệm của Hải quan. Chi tiết các bài trình bày và hướng dẫn cho người đóng góp có sẵn trên trang web WCJ.

(Đào Thị Duyên - Văn phòng)