Tham gia cổ vũ cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Hải quan"
(BBT) - Ngày 06/09/2019, Tổng cục Hải quan tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm tài năng Hải quan" với nhiều tiết mục hấp dẫn.

Cuộc thi là sân chơi lành mạnh cho cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên thanh niên rèn luyện, thể hiện và phát huy năng khiếu, sở trường; góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức và đoàn viên thanh niên ngành Hải quan trí tuệ, tài năng, sáng tạo. 

Để cuộc thi triển khai sâu rộng và mang tính lan tỏa, cổ động trong toàn Ngành, Đoàn TN cơ quan Tổng cục Hải quan kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thuộc khối cơ quan Tổng cục Hải quan, lãnh đạo các Cục Hải quan địa phương quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị mình hăng hái tham gia và cổ vũ sự kiện trên, góp phần đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua toàn Ngành trong thời gian tới.

Trường Hải quan Việt Nam tham dự một tiết mục múa tập thể. Nhìn chung, đoàn viên Trường tham gia rất hăng hái, nhiệt tình; đội cổ vũ đông đảo, góp phần vào không khí chung toàn Ngành.

(Đoàn Thanh niên Trường HQVN)