Tổ chức lớp “Tập huấn về công tác xử lý vi phạm hành chính” tại Cục Hải quan TP. Hà Nội

(BBT) - Trường Hải quan Việt Nam tổ chức lớp “Tập huấn về công tác xử lý vi phạm hành chính” dành cho cán bộ, công chức của Cục Hải quan TP. Hà Nội với nội dung cụ thể như sau: 


1.
Tên lớp: Tập huấn về công tác xử lý vi phạm hành chính.

2. Thời gian học:
02 ngày, từ ngày 05/9/2019 đến ngày 06/9/2019. 

3. Địa điểm:
tại Hà Nội (địa điểm cụ thể Nhà Trường sẽ thông báo sau tại Quyết định mở lớp). 

4. Đối tượng:
Cán bộ, công chức Cục Hải quan TP. Hà Nội. 

5. Số lượng học viên:
Dự kiến 35 - 40 học viên. 

6. Nội dung chương trình:

Thời gian

Nội dung

Giảng viên

Thứ Năm

05/9/2019

- Cách xác định và phân biệt vụ việc vi phạm pháp luật về hải quan là xử lý hành chính hay xử lý hình sự.

- Các bước xác minh, điều tra ban đầu.

TS. Nguyễn Văn Niên
Bộ môn NV cơ bản - Học viện CSND

Thứ Sáu

06/9/2019

- Thủ tục và các điều cần lưu ý khi giải quyết khiếu nại, tố cáo về các quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

TS. Nguyễn Thị Thủy 
- Trưởng Bộ môn Luật HC - Đại học Luật Hà Nội 


7. Kinh phí tổ chức:


- Kinh phí tổ chức lớp: 95.000.000 đồng/ lớp. 

- Lớp “Tập huấn về công tác xử lý vi phạm hành chính” là lớp ngoài kế hoạch đào tạo của Trường Hải quan Việt Nam, vì vậy mọi chi phí liên quan đến lớp học do Cục Hải quan TP. Hà Nội đảm bảo. 

Trường Hải quan Việt Nam kính đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội gửi Công văn trả lời về việc phối hợp tổ chức lớp học và danh sách cán bộ, công chức tham gia lớp học trên về Nhà trường (theo mẫu đính kèm)trước ngày 27/8 /2019 để Nhà Trường ra quyết định mở lớp.

Các vấn đề liên quan đến tổ chức lớp học đề nghị Quý Cục liên hệ với đ/c Nguyễn Thị Thoa - Phó trưởng Khoa Kiến thức tổng hợp - ĐT: 0988.426.512 hoặc đ/c Nguyễn Đức Thắng - Giảng viên Khoa Kiến thức tổng hợp - ĐT: 0934.357.988. 


(Thắng Nguyễn - Khoa KTTH)