Phối hợp cùng Hải quan Nhật Bản tổ chức Hội thảo xuất xứ hàng hóa

(BBT) - Triển khai Chương trình hợp tác song phương giữa Hải quan Việt Nam - Hải qan Nhật Bản, hai bên sẽ tổ chức Hội thảo về xuất xứ hàng hóa tại trụ sở Trường Hải quan Việt Nam từ 17/4/2019 đến 19/4/2019.

Hai bên sẽ cùng trao đổi các vấn đề về xuất xứ hàng hóa tại mỗi quốc gia. Một số vấn đề Hải quan Việt Nam đang quan tâm và đã đề xuất hỗ trợ từ phía Hải quan Nhật Bản bao gồm:

- Nâng cao kỹ năng kiểm tra.

- Chia sẻ kinh nghiệm thực thi của Nhật Bản cũng như các nước phát triển khác.

- Kinh nghiệm triển khai quy tắc Xác định trước xuất xứ.

- Kỹ năng kiểm tra tại cơ sở sản xuất/doanh nghiệp.

- Ngăn chặn truyền tải trái phép hàng hóa.

- Xây dựng tiêu chí quản lý rủi ro doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất xứ.

Phía Hải quan Nhật sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn về xuất xứ hàng hóa thông qua các nội dung cơ bản như sau:

- Khái quát về Quy tắc xuất xứ ưu đãi tại Nhật Bản (xác định xuất xứ hàng hóa).

- Khái quát về Quy tắc xuất xứ ưu đãi tại Nhật Bản (thủ tục hải quan).

- Áp dụng thống nhất quy tắc xuất xứ và một số nội dung chính (những điểm mới trong TPP11, quản lý xuất xứ, quy tắc xác định trước).

Hoạt động hỗ trợ đào tạo một trong những hoạt động được coi là trọng tâm trong chương trình hợp tác song phương và phát triển mối quan hệ hai nước giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Nhật Bản. Chủ đề của Hội thảo được rất nhiều đơn vị nghiệp vụ, Cục Hải quan địa phương và cán bộ, công chức Hải quan Việt Nam quan tâm.

(Hồng Hường)