Tài liệu tập huấn CLiKC!
(BBT) - Khoa Kiến thức tổng hợp upload tài liệu tập huấn chương trình đào tạo trực tuyến CLiKC! của Tổ chức Hải quan thế giới.

Các học viên được đề nghị nghiên cứu và tải tài liệu trước khi đến tham dự tập huấn tại chỗ.

Tài liệu có thể tải được tại đây