Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo theo KNLVTVL: Chủ động, bám sát thực tiễn và phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị hải quan
(BBT) - Ngày 01/08/2018, Trường Hải quan Việt Nam phối hợp với Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan tổ chức Hội thảo xây dựng chương trình đào tạo theo khung năng lực vị trí việc làm. Đây không chỉ là vấn đề thời sự, nhận được sự quan tâm của tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan mà còn là nội dung ưu tiên số một trong nửa sau của năm công tác 2018 tại Nhà trường.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Vũ Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng trân trọng cảm ơn Ban Cải cách hiện đại hóa đã tích cực hỗ trợ Nhà trường giải một “bài toán” đang rất “nóng” của toàn Ngành. Theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan, tới ngày 31/12/2018, Trường Hải quan Việt Nam phải hoàn thiện và ban hành Khung chương trình đào tạo theo vị trí việc làm, tiến tới biên soạn, biên tập giáo trình, đưa vào giảng dạy. Bởi thế, Hội thảo có ý nghĩa trong việc hệ thống hóa lại các khái niệm cốt lõi của khung năng lực, giúp các giảng viên Nhà trường có một cái nhìn toàn cảnh về các vấn đề cơ bản. Bên cạnh đó, các “chuyên gia” của Ban Cải cách hiện đại hóa còn tư vấn cho Trường cách thức xác định và xây dựng module môn học bằng các ví dụ thực tiễn sinh động, thuyết phục.

 
Đ/C Lương Khánh Thiết - Phó Trưởng Ban cải cách hiện đại hóa

Lý giải tầm quan trọng của việc đào tạo theo khung năng lực vị trí việc làm, đồng chí Lương Khánh Thiết - Phó Trưởng Ban Cải cách hiện đại hóa khẳng định: “Khái niệm vị trí việc làm, khung năng lực vị trí việc làm xuất hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật của nước ta từ năm 2013, nhưng đã xuất hiện tại các quốc gia khác từ trước đó khá lâu và đã sớm trở thành một trong các tiêu chí quan trọng hàng đầu để tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt… cán bộ. Một vài năm trở lại đây, vấn đề này từ chỗ “mờ nhạt” đã nhanh chóng xác định được vị thế. Rất nhiều Cục Hải quan địa phương đã tổ chức đánh giá, sát hạch công chức theo vị trí việc làm và lấy đó làm cơ sở, tiêu chuẩn để sử dụng công chức. Sắp tới Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức thi tuyển lãnh đạo căn cứ theo khung năng lực vị trí việc làm. Bởi thế, toàn Ngành kỳ vọng rất lớn vào chương trình và kế hoạch đào tạo của Ngành”.

Hội thảo đã nêu ra sáu nội dung cơ bản liên quan đến công tác đào tạo của Ngành nói chung và của Trường nói riêng liên quan đến khung năng lực vị trí việc làm. Đó là: (1) định hướng đào tạo trong năm 2019 (trong đó xác định một số đối tượng trọng điểm như lãnh đạo hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp), (2) đổi mới về xác định yêu cầu đào tạo và nội dung đào tạo, (3) xác định như cầu đào tạo cho đúng và trúng, (4) đổi mới khung chương trình và giáo trình đào tạo, (5) đổi mới về hình thức đào tạo (kết hợp 4 hình thức hoặc sử dụng linh hoạt các hình thức đào tạo: tập trung, tại chỗ, trực tuyến và giả lập), (6) đổi mới về cách thức tổ chức đào tạo và đổi mới về công tác tổ chức cán bộ.

Hội thảo cũng thảo luận cách hệ thống, xây dựng các lõi trung tâm của module môn học để tránh chồng chéo, trùng lặp với các chương trình đào tạo đang được triển khai tại Nhà trường. Tuy nhiên, nội dung và quá trình thực hiện sẽ phát sinh nhiều vướng mắc. Do đó, Lãnh đạo Trường Hải quan Việt Nam quán triệt tất cả các giảng viên và thành viên Ban soạn thảo khung chương trình đào tạo cần nắm chắc các văn bản đã được ban hành của Tổng cục Hải quan về khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ, bản mô tả vị trí việc làm để việc triển khai đảm bảo hiệu quả, chính xác.

Tính đến thời điểm này, Tổng cục Hải quan đã cụ thể hóa và ban hành được 05 khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực giám sát hải quan, thuế xuất nhập khẩu, kiểm tra sau thông quan, xử lý vi phạm hành chính và quản lý rủi ro. Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ ban hành tiếp các khung năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực còn lại.
 

                    (Trần Khánh Yên)