Trường Hải quan Việt Nam tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
Sáng ngày 9/1/2017, Trường Hải quan Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và  Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2017 của Trường HQVN.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Việt Cường – Phó Tổng cục Trưởng Tổng Cục Hải quan, cùng đại diện lãnh đạo Cục Quản trị Tài vụ, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Cục Kiểm định và  Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục Hải quan. 

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường Hải quan Việt Nam, đồng chí Vũ Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng đã báo cáo những kết quả đạt được của Trường Hải quan Việt Nam trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, Trường Hải quan Việt Nam đã mở 40 lớp với số lượng 1.865 lượt học viên, đạt 105,26% kế hoạch theo đầu lớp và 120,32% số lượng học viên theo kế hoạch. Kết quả này đã vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, đảm bảo yêu cầu về tiến độ và chất lượng, góp phần nâng cao về trình độ công tác nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức của toàn Ngành.

 
Đồng chí Vũ Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng đã báo cáo những kết quả đạt được

Đồng thời đồng chí cũng tập trung xác định các công việc trọng tậm của năm 2018, xác định rõ những khó khăn thách thức của Nhà trường trong năm 2018 một năm có rất nhiều biến chuyển lớn: Nhà trường phải di chuyển về trụ sở mới tại Hưng Yên; triển khai thực hiện Kế hoạch đổi mới đào tạo số 3215/QĐ-TCHQ do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao; tiếp tục triển khai Đề án nâng cao năng lực đào tạo của Trường Hải quan đến năm 2020 đã được Bộ Tài chính phê duyệt; Tổ chức hội thảo toàn ngành về đổi với công tác đào tạo từ đó xác định tầm quan trọng trong công tác đào tạo của ngành Hải quan và trách nhiệm đào tạo….

 
Đồng chí Hoàng Việt Cường phát biểu tại hội nghị

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Cường đã biểu dương những kết quả đạt được của Trường trong năm 2017, đồng thời đồng chí còn phát biểu một số ý kiến chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Trường trong năm 2018 đó là:  

Thứ nhất, Ban giám hiệu, Lãnh đạo các Khoa, Phòng của Trường Hải quan Việt Nam nên nhìn nhận lại tổng thể về vị trí vai trò của Trường trong giai đoạn hiện nay. Công tác đào tạo của Trường phải tiến hành song song với tiến trình đổi mới của Ngành không được tụt lùi. Trường phải xác định được hiện nay ngành đang yếu, đang thiếu những gì và cần đào tạo những vấn đề gì từ đó đề xuất nội dung đào tạo cho phù hợp. Trường phải đi đầu đón nhận trước những thay đổi của nhu cầu đào tạo của ngành, trong trường hợp cần phải hỗ trợ, Trường phải đề xuất kiến nghị với các cấp Lãnh đạo Tổng cục. 

Thứ hai, phải xác định môi trường của Nhà trường là mẫu mực, điển hình và đoàn kết. Các cơ chế của Nhà trường phải đảm bảo dân chủ, công khai và minh bạch, tạo sự đoàn kết gắn bó trong các thành viên của Nhà trường.

Thứ ba, rà soát lại Đề án nâng cao năng lực của Trường Hải quan Việt Nam đến năm 2020 để có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Cần phải xây dựng kế hoạch thực hiện đề án theo từng năm để đến năm 2020 đạt được mục tiêu đề án đặt ra.

Thứ tư, Tổng Cục Hải quan sẽ triển khai đề án vị trí việc làm, đánh giá năng lực cán bộ công chức toàn ngành đặc biệt là khối Tổng cục, sắp xếp lại vị trí cán bộ công chức cho phù hợp. Do đó nhiệm vụ của Trường là xây dựng nội dung đào tạo theo vị trí việc làm để đào tạo các nội dung mà công chức hải quan còn thiếu và còn yếu.

Thứ năm, cần thu hút cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao của Ngành để tham gia giảng dạy. Trường cần chủ động hơn trong vấn đề này và phải xây dựng cơ chế giảng viên kiêm nhiệm đảm bảo quyền lợi cho họ khi tham gia giảng dạy.

Thứ sáu, Trường cần xác định nhu cầu đào tạo trong vòng 03 năm năm từ 2018-2020, xác định rõ đối tượng đào tạo không chỉ cho cơ quan Hải quan mà còn cả cho cộng đồng DN, các cơ quan ban ngành, cho hải quan các nước. Đối với lớp Nghiệp vụ  hải quan tổng hợp đang thực hiện đổi mới tăng thời lượng từ 40 ngày lên 100 ngày cần phải tính toán cụ thể đến từng môn học.  

Thứ bảy, Trường cần chủ động đổi mới cách thức tổ chức thực hiện đào tạo, liên hệ với các Cục Hải quan địa phương và các Cục nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch cụ thể từ Phòng, Khoa và Ban Giám hiệu. 

Thứ tám, Cục Tài vụ quản trị khẩn trương triển khai các biện pháp để trụ sở mới của Trường tại Hưng Yên sớm đi vào hoạt động. Ngoài ra, Cục Tài vụ Quản trị rà soát lại số xe hiện nay để hỗ trợ phương tiện đi lại cho cán bộ viên chức của Trường khi chuyển về trụ sở mới. 

Thứ chín, nhất trí chủ trương về việc xây dựng Chi cục giả định phục vụ cho hoạt động giảng dạy của Trường Hải quan. Giao Cục Tài vụ quản trị đề xuất kinh phí thực hiện để có thể triển khai ngay các mô hình này.  

Thứ mười, các Cục Hải quan địa phương và các Vụ, Cục cần nâng cao trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển Trường Hải quan Việt Nam cũng như sự nghiệp đào tạo của Ngành. 

 
Đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Đình Phiên phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo cao nhất Trường Hải quan Việt Nam – đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Đình Phiên  đã vui mừng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng cục trưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2018 trong bối cảnh Trường chuyển về trụ sở mới còn nhiều khó khăn thử thách./.

                    Hằng Nguyễn/BBT.