Giảng viên Trường Hải Quan Việt Nam tham dự hội thảo lựa chọn ứng viên để xây dựng nguồn chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực thực thi kiểm soát thương mại chiến lược của WCO
Từ ngày 12/3/2017 đến ngày 24/3/2017, đ/c Đặng Thị Quỳnh, Phó trưởng khoa, Khoa  Nghiệp vụ, Trường Hải quan Việt Nam đã tham dự Hội thảo lựa chọn ứng viên để xây dựng nguồn chuyên gia đào tạo trong lĩnh vực Thực thi Kiểm soát Thương mại Chiến lược (STCE) tại Trụ sở Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) - Brussels, Bỉ. Hội thảo này là một phần trong chiến lược của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) hỗ trợ các thành viên trong việc chống lại việc buôn bán bất hợp phát vũ khí hủy diệt hàng loạt và các hàng hóa lưỡng dụng liên quan đến việc sản xuất, phổ biến và sử dụng các vũ khí này.Tham gia Hội thảo gồm có 17 đại diện đến từ 15 tổ chức hải quan gồm có: Azerbaijan, Hongkong, Indonesia, Italia, Jordan, Lithuania, Macedonia, Norway, Pakistan, Srilanka, Thailand, Turkey, the United Kingdom, Uknaire, Vietnam. (BBT)

Trong suốt 2 tuần, các thành viên đại diện cho các tổ chức hải quan đã nghiên cứu và thảo luận các nội dung trong cuốn tài liệu “Hướng dẫn thực hiện về thực thi kiểm soát thương mại chiến lược (STCE)” của WCO. Cuốn tài liệu này nhằm hỗ trợ các thành viên của WCO thực hiện các công việc ban đầu về thực thi kiểm soát thương mại chiến lược cũng như tăng cường hiệu quả hơn nữa đối với các thành viên đã triển khai hệ thống thực thi kiểm soát thương mại chiến lược.

 
Đại diện từ các cơ quan Hải quan tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo, các thành viên đại diện cho các tổ chức hải quan đều phải thuyết trình về vấn đề thực thi kiểm soát thương mại chiến lược của quốc gia. Thực hành về công tác nhận diện hàng hóa lưỡng dụng. Giảng thử các nội dung chuyên sâu về hàng hóa lưỡng dụng theo yêu cầu của chuyên gia tại Hội thảo. Đánh giá về việc thực hiện kiểm soát thương mại chiến lược tại các quốc gia khác trên cơ sở trao đổi và làm việc nhóm. Hoàn thành bài thi đánh giá kết thúc chương trình Hội thảo của WCO.

Qua Hội thảo có thể thấy vấn đề thực thi kiểm soát thương mại chiến lược là một vấn đề đang được WCO rất quan tâm trong thời gian gần đây nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh có nhiều bất ổn, các hoạt động khủng bố ngày càng gia tăng. Vai trò của Hải quan đang ngày càng mở rộng ngoài việc chú trọng vào nguồn thu thuế, bảo vệ thị trường nội địa thì  Hải quan các nước ngày càng quan tâm đến vấn đề bảo vệ xã hội, tạo thuận lợi thương mại và cao nhất đó là quan tâm đến vấn đề an ninh, chống khủng bố. WCO sẵn sàng hỗ trợ các thành viên liên quan đến vấn đề tăng cường an ninh biên giới trong đó bao gồm vấn đề thực thi kiểm soát thương mại chiến lược.

 
Thành viên tham dự Hội thảo đang làm bài kiểm tra đánh giá của WCO

Trong khuôn khổ Hội thảo này, WCO khuyến nghị Hải quan các nước nghiên cứu và sử dụng tài liệu hướng dẫn thực hiện thực thi kiểm soát thương mại chiến lược vào đào tạo nâng cao nhận thức và tăng cương năng lực cho công chức hải quan về kiểm soát thương mại chiến lược

Các nước ngày càng quan tâm đến vấn đề thực thi kiểm soát thương mại chiến lược được thể hiện cụ thể thông qua việc ban hành cơ sở pháp lý đầy đủ về Kiểm soát thương mại chiến lược, ban hành Danh mục kiểm soát quốc gia và đưa nhiệm vụ bảo vệ an ninh vào nhiệm vụ của hải quan cũng như trong Kế hoạch chiến lược phát triển. Trong khu vực ASEAN, Singapore và Malaysia là 02 quốc gia đầu tiên trong khu vực đã ban hành Luật Kiểm soát thương mại chiến lược cụ thể Singapore ban hành năm 2003 và Malaysia ban hành năm 2010. 

Các nước khác trong khu vực như Thái Lan và Indonesia cũng đang từng bước tiến hành xây dựng cơ sở pháp lý và danh mục kiểm soát quốc gia theo Danh mục kiểm soát của EU, tổ chức đào tạo nâng cao nhận thức về kiểm soát thương mại chiến lược. Dự kiến năm 2018, Luật điều chỉnh về Kiểm soát thương mại chiến lược của Thái Lan sẽ có hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó khu vực ASEAN đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc chống phổ biến toàn cầu.

 

Khu vực ASEAN đang là khu vực xuất hiện các chương trình năng lượng hạt nhân, các ngành hóa học và sinh học ngày càng phát triển, do đó liên quan rất nhiều đến hàng hóa lưỡng dụng. Một vài nước trong khu vực cũng được xem là những điểm quá cảnh và chuyển tải quan trọng mà buôn lậu các hàng hóa lưỡng dụng liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt có thể khai thác nếu như việc kiểm soát thương mại chiến lược không được áp dụng.

Việt Nam là thành viên của Liên Hiệp quốc do đó sẽ phải có nghĩa vụ thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 1540 (UNSCR 1540). UNSCR 1540 yêu cầu các nước thành viên ban hành và thực thi các biện pháp hiệu quả để chống phổ biến vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học và các phương thức phổ biến các vũ khí này. Theo đó các nước thành viên sẽ phải thực hiện và thực thi cơ sở pháp luật cấm các tổ chức phi nhà nước sản xuất, thu mua, sở hữu, phát triển, vận chuyển, trao đổi và sử dụng WMD và các phương tiện phổ biến vũ khí này; đồng thời thiết lập các biện pháp kiểm soát hiệu quả đối với hoạt động xuất khẩu, quá cảnh và chuyển tải. 

Trong bối cảnh đó, mặc dù có rất nhiều các bộ, ngành và cơ quan liên quan đến kiểm soát thương mại chiến lược, tuy nhiên cơ quan Hải quan đóng vai trò trung tâm vì trực tiếp kiểm tra, giám sát và kiểm soát hàng hóa, hành khách, phương tiện qua biên giới.

Hiện tại Việt Nam đã tham gia một số Công ước, Hiệp ước quốc tế về chống phổ biến WMD như Hiệp ước chống phổ biến vũ khí (NPT), Công ước vũ khí hóa học (CWC), Công ước vũ khí sinh học (BWC); tuy nhiên Việt Nam chưa tham gia bất kỳ một thỏa thuận kiểm soát xuất khẩu đa phương nào như Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân, Nhóm Úc, Cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa, Thỏa ước Wassenar. Do đó, chưa có Danh mục kiêm soát xuất khẩu quốc gia mà các hàng hóa kiểm soát được quy định và chịu sự quản lý của các Bộ liên quan (Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ...).

 
Đ/c Đặng Thị Quỳnh thuyết trình về thực hiện kiểm soát thương mại chiến lược tại Việt Nam

Năm 2015, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 3642/QĐ-TCHQ thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Tổng cục Hải quan và Quyết định số 2579/QĐ-TCHQ về việc thành lập Nhóm làm việc biên soạn tài liệu đào tạo quốc gia về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng. Trong khuôn khổ Chương trình Kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới liên quan (EXBS), Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức các Hội thảo xây dựng tài liệu đào tạo quốc gia về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng (CIT) và dự kiến tổ chức đào tạo thí điểm 02 khóa đào tạo trong năm 2017 về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng.

Để đạt được hiệu quả cao hơn về thực thi kiểm soát thương mại chiến lược, trong thời gian tới cần có những ưu tiên cho vấn đề thực thi kiểm soát thương mại chiến lược như việc đề xuất, kiến nghị xây dựng Danh mục kiểm soát quốc gia trong bối cảnh các nước trong khu vực ASEAN đã triển khai thực hiện; Chú trọng đến công tác đào tạo nhận diện hàng hóa lưỡng dụng, trong đó tận dụng kiến thức, kỹ năng trong tài liệu hướng dẫn thực hiện của WCO; Tiếp tục kêu gọi sự trợ giúp của WCO liên quan đến thực thi kiểm soát thương mại chiến lược bao gồm cử chuyên gia đào tạo của WCO về kiểm soát thương mại chiến lược hỗ trợ các chương trình đào tạo về nhận diện hàng hóa lưỡng dụng tại Việt Nam, hỗ trợ kinh phí dịch tài liệu, tham gia các Hội thảo quốc tế do WCO tổ chức để tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức hải quan; Học tập kinh nghiệm về thực thi kiểm soát thương mại chiến lược tại một số nước đã triển khai thành công về kiểm soát thương mại chiến lược.

( Đặng Thị Quỳnh - Phó trưởng khoa Nghiệp vụ)